Tư vấn khách hàng

Tư vấn lựa chọn sản phẩm

Thời gian giao hàng.

Điều kiện lắp đặt và HDSD.

Chế độ bảo hành, bảo trì.

Điều khoản thanh toán.

Chính sách đổi trả, hủy hoản hợp đồng.