Phân tích định lượng thành phần xi măng bằng máy

Phân tích kiểm soát chất lượng xi măng với độ chính xác cao được tiến hành đặc thù bởi máy quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng. Các thiết bị EDX mới cũng có khả năng phân tích với độ chính xác tương đương với các thiết bị tán xạ bước sóng đầu ra thấp. Không chỉ mang lại sự tiện lợi về khả năng phân tích bột, các thiết bị EDX còn có một dải ứng dụng rất lớn, bao gồm cả phân tích thành phần xi măng. Ở đây, chúng tôi giới thiệu đến các bạn phương pháp phân tích chính xác mẫu bột xi măng tiêu chuẩn dạng nén bằng máy EDX-8000 – một đời máy mới của Shimadzu.

♦ Bộ mẫu chuẩn

Bộ mẫu chuẩn theo chứng chỉ: NIST Certificate of Analysis Standard Reference Materials® Portland Cement

Gồm: SRM 1880b, 1881a, 1884b, 1886a, 1887b, 1888b, 1889a

Bảng 1: Các giá trị tiêu chuẩn
[% khối lượng]
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O
1880b 20.42 5.183 3.681 64.16 1.176 2.710 0.646 0.091
1881a 22.26 7.060 3.090 57.58 2.981 3.366 1.228 0.199
1884b 19.30 4.851 2.937 61.31 4.740 4.034 0.957 0.278
1886a 22.38 3.875 0.152 67.87 1.932 2.086 0.093 0.021
1887b 19.59 4.911 2.471 61.15 3.624 4.599 0.961 0.288
1888b 20.42 4.277 3.062 63.13 3.562 2.634 0.658 0.136
1889a 20.66 3.89 1.937 65.34 0.814 2.690 0.605 0.195
 

♦ Chuẩn bị mẫu

Nén mẫu bằng cách sử dụng một vòng Vinyl Chloride, nén dưới áp suất tổng cộng 250 kN trong 60 giây (xem hình dưới).

 

Hình 1. Xi măng dạng nén

♦ Đường cong hiệu chuẩn

Phân tích bộ mẫu chuẩn nêu ở trên, ta được đường cong hiệu chuẩn và độ chính xác (1σ) cho từng chất được chỉ ra ở bảng dưới.

Hình 2. Đường cong hiệu chuẩn và độ chính xác

♦ Giới hạn phát hiện thấp nhất (L.L.D)

Giới hạn phát hiện thấp nhất là mức hàm lượng thấp nhất có thể phân tích được của chất, được tính toán dưa vào đường cong hiệu chuẩn ở hình 2, các giá trị cụ thể ở bảng dưới.

Bảng 2: Giới hạn phát hiện thấp nhất (300 giây, với Fe2O3 là 100 giây)
[% khối lượng]
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O
L.L.D 0.0083 0.0022 0.0157 0.0066 0.0049 0.0159

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *